Dział Techniczny

posted Gru 12 2023

DZIAŁ TECHNICZNY mieszczący się w POKOJU NR 4 zajmuje się następującymi sprawami:

  • informowaniem klientów o procedurach i warunkach podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • wydawaniem warunków przyłączenia do sieci,
  • dokonywaniem uzgodnień dokumentacji oraz uzgodnień kolizji z uzbrojeniem wod-kan.,
  • przyjmowanie zgłoszeń o awariach,
  • przyjmowaniem zleceń na wykonanie przyłączy wod.-kan. oraz podłączeń do sieci wod-kan., lokalizację studni rewizyjnej, plombowanie wodomierzy, inne,
  • zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  • zawieraniem umów na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb).

ZWiK