Inwestycje

Inwestycje realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

  1. Projekt: Wykonanie instalacji PV o mocy do 50 kWp przy ul. Parkowej o wartości 153.300,00 zł został zrealizowany w 2023 roku
  2. Projekt: Wykonanie instalacji PV o mocy 46 kWp na Ujęciu Wody Morsk o wartości 241.080,00 zł został zrealizowany w 2022 roku
  3. Projekt: Wykonanie instalacji PV o mocy 49,49 kWP przy SUW Morsk o wartości 257.070,00 zł został zrealizowany w 2022 roku
  4. Projekt: Wykonanie instalacji PV o mocy 27 kWp przy SUW Gruczno o wartości 158.916 zł został zrealizowany w 2022 roku
  5. Projekt: Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji (bez recyklingu) o wartości 999.000,00 zł został zrealizowany w 2020 roku

Inwestycje realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu