Uwaga! Dezynfekcja wody

posted Mar 03 2020

 wpis z dnia 03.03.2020 r.

UWAGA!!!

W związku z pracami prowadzonymi na sieciach wodociągowych,

w celu zapewnienia bezpieczeństwa bakteriologicznego (mikrobiologicznego),

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

przystępuje do profilaktycznej dezynfekcji wody

na STACJI UZDATNIANIA WODY W MORSKU.

Od 02.03.2020 r. do odwołania do sieci wodociągowej

dozowany jest, w niewielkich dawkach, podchloryn sodu.

Stężenia stosowane do dezynfekcji są ściśle określone w przepisach

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia (polskich, unijnych),

przez co nie stanowią zagrożenia dla zdrowia,

mogą jednak wpłynąć na walory smakowe i zapachowe wody.

ZWiK