Prowadzone rejestry

Prowadzone rejestry i ewidencje

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu prowadzi niżej wymienione rejestry i ewidencje:

  •  rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  •  rejestr wydanych uzgodnień i warunków technicznych,
  •  rejestr umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  •  rejestr wystawionych faktur,
  •  rejestr odczytów stanów wodomierzy,
  •  rejestr skarg i wniosków,
  •  ewidencja odbiorców usług,
  •  ewidencja awarii,
  •  ewidencja zapłat należności,
  •  ewidencja badań jakości wody.