Woda

Jakość

Woda

Woda, którą dostarczamy naszym odbiorcom, pochodzi z ujęć głębinowych, pokładów trzecio- i czwartorzędowych. Źródła podziemne, poza dużą zawartością żelaza, manganu oraz azotu amonowego, nie zawierają innych składników, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać na nasze zdrowie. Technologia oczyszczania wody z tych związków, w dużym uproszczeniu, polega na odpowiednim jej napowietrzeniu a następnie filtracji przez specjalne filtry wypełnione odpowiednio dobranym złożem.

Cały proces prowadzi się w Stacjach Uzdatniania Wody, skąd rozprowadzana jest ona poprzez system dystrybucji do odbiorców.

Każdego dnia produkujemy od 4,5 do 5,7 mln litrów wody, która następnie tłoczona jest pod stałym ciśnieniem do sieci wodociągowej.

Jakość wody

Na podstawie:

– art. 5 ust. 1a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537 j.t.)
– §26 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)
– § 4 pkt 4 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie wprowadzonego Uchwałą Nr 272/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 16 września 2021 r.

przekazujemy informacje o jakości wody na stacjach uzdatniania wody i w sieci wodociągowej za I kwartał 2024 r.

*zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294):

 • barwa – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, objaśnienia – pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C jako wartość parametryczną określa – bez nieprawidłowych zmian – jednak w objaśnieniach zaznacza, że zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C nie przekraczała: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej (stacje uzdatniania wody) i 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta (na sieci)
 • bakterie grupy coli – wartość parametryczna – 0, objaśnienia – dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10jtk (NPL)

Twarda woda - zdrowia doda!

Woda jest podstawą życia. W przyrodzie praktycznie nie występuje woda czysta chemicznie. Z uwagi na fakt, że woda stanowi bardzo dobry rozpuszczalnik – zawiera prawie wszystkie substancje naturalnie występujące w skorupie ziemskiej. Substancje te występują w różnych stężeniach zależnych od ich występowania, rozpuszczalności oraz od wielu różnych procesów fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych zachodzących w przyrodzie.
Aby prawidłowo funkcjonować, organizm ludzki potrzebuje nie tylko wody, ale również substancji w niej rozpuszczonych. Niezbędne do życia są makroskładniki typu: sód, potas oraz wapń i magnez.
Obserwując kamień, który odkłada się na naczyniach podczas gotowania wody, zastanawiamy się czy taka woda nadaje się do picia.

Odpowiedzialna za to zjawisko jest twardość wody. Twardość wody jest powodowana przez obecność w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu.
Rozróżnia się dwa rodzaje twardości wody:

 • przemijającą (pochodzącą głównie od wodorotlenków, węglanów lub wodorowęglanów wapnia oraz magnezu, które podczas gotowania wytrącają się w postaci osadów węglanów),
 • nieprzemijającą (spowodowaną obecnością siarczanów, które pozostają w wodzie po gotowaniu).

Ogólna twardość wody jest sumą powyższych twardości.

Twardość wody powszechnie uważana jest za zjawisko negatywne, gdyż powoduje powstawanie kamienia w przewodach ciepłej wody, grzałkach i innych urządzeniach grzewczych. Utarło się, że tzw. miękka woda (lekko kwaśna, o niskim stężeniu minerałów) jest lepsza dla sprzętu, ubrań,  skóry, włosów, czy ogólnego zdrowia, a osad powstający z wody twardej uznawany jest za szkodliwy. Tymczasem powstawanie osadu to właśnie skutek obecności w wodzie rozpuszczonych soli m.in. wapnia i magnezu, które podczas gotowania przekształcają się w węglany i osadzają się na ścianach naczyń w postaci osadu. W ten sposób usuwana jest z wody twardość przemijająca.

Wszystkie niedogodności związane z tworzeniem kamienia na urządzeniach rekompensują duże walory zdrowotne wody zawierającej jony wapnia i magnezu.Bo ta sama woda – szkodliwa dla urządzeń – jest zdrowa dla ludzi.

Badania nad wpływem twardości wody na zdrowie człowieka prowadzone były przez wielu naukowców od szeregu lat. Wskazują one, że to właśnie twarda woda obniża ryzyko choroby wieńcowej i zmniejsza problemy kardiologiczne. Według amerykańskiego naukowca, dr Sari Dawsona z uniwersytetu medycznego w Galves, tam, gdzie występuje woda twarda, ludzie są zdrowsi. Zmniejsza się ryzyko zawałów, nadciśnienia, wysokiego poziomu cholesterolu we krwi. Stwierdzono, że u osób pijących miękką wodę śmiertelność z powodu chorób serca jest o 20% wyższa a spożywanie wody pozbawionej elektrolitów prowadzi do zmian stałości składu elektrolitowego płynu pozakomórkowego. Dane te potwierdza Polskie Towarzystwo Magnezologiczne.Związki wapnia i magnezu znajdują się także w pożywieniu, niemniej jednak zawarte w wodzie w formie zjonizowanej (a nie związanej kompleksowo jak w pożywieniu), są dla organizmu najłatwiej przyswajalne.

WAŻNE !!! Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2294 z póź. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zasadniczo określa dopuszczalne normy (wartości maksymalne) jakości wody, których nie powinna ona przekraczać. Co istotne – tylko w dwóch przypadkach – określa minimalne stężenia parametrów dopuszczonych do spożycia. Jednym z tych przypadków jest właśnie twardość wody, która nie powinna być niższa niż 60 mgCaCO3/l i nie powinna przekraczać 500 mg CaCO3/l

Czy można pić wodę z kranu?

Jeśli jesteś zdania, że woda z butelki jest lepsza, a woda z kranu nie jest zbyt czysta i nie nadaje się do picia prosto z kranu – to właśnie dla CIEBIE przygotowaliśmy porównanie kilku dostępnych na rynku wód mineralnych i wody z sieci wodociągowej eksploatowanej przez ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu.

Zobacz szczegóły

Zacznijmy od kilku faktów:

 • woda w butelce stała się modna za sprawą reklam – chętniej kupujemy wody w butelkach ponieważ marketing firm produkujących te wody sprawia, że myślimy, że pomoże nam schudnąć, że będziemy zdrowsi,
 • aby wyprodukować wodę w butelce należy wytworzyć: butelki, nakrętki, etykiety, klej i folię do pakowania (powoduje to wysokie zużycie energii, zanieczyszczenie środowiska naturalnego),
 • bardzo często woda do butelek trafia z tego samego ujęcia, które dostarcza wodę do sieci wodociągowej (tzw. wody stołowe),
 • zakładając, że człowiek spożywa dziennie 2 l wody – w ciągu roku wypija jej 730 l.

Poniższa tabela obrazuje ile pieniędzy roczne może „wyciekać” z wypijaną przez nas wodą.

Poniższa tabela obrazuje ile pieniędzy roczne może wyciekać z wypijaną przez nas wodą

Pochodzenie wody

Cena za l (zł)

Zalecane spożycie wody w ciągu roku/osobę

Koszt roczny (brutto)

WODA Z KRANU

0,00315 *

730

2,30

WODA BUTELKOWA

1,0

730

730,00

*cena brutto obowiązująca od 06.06.2020 r. za dostarczenie 1m3 wody na terenie gminy Świecie

Różnica w cenie wynosi 727,70 zł

Wszystkie parametry wody dostarczanej do sieci wodociągowej gminy Świecie wskazują na jej wysoką jakość i całkowitą zdatność do picia. Przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera mikroelementy i pierwiastki, które właśnie z wody są najłatwiej i najlepiej przyswajane przez organizm ludzki.

Warto jednak wiedzieć, że jakość wody z kranu może obniżyć stan instalacji wodociągowej wewnątrz budynków, za którą ZWiK Sp. z o.o. nie odpowiada, gdyż nie jest jej właścicielem. W związku z powyższym należy pamiętać o regularnych przeglądach takiej instalacji.

Należy również wspomnieć, że po dłuższym czasie nieużytkowania kranu (np. po nocy), powinno się pierwszy strumień wody zużyć np. do mycia, a dopiero następny do picia.

Plusy wody z kranu:

 • łatwo i szybko dostępna,
 • schłodzona,
 • zdatna do picia,
 • na bieżąco badana i kontrolowana przez specjalistów,
 • zawiera mikroelementy i pierwiastki potrzebne do życia,
 • nie obciąża portfela,
 • nie generuje powstawania dodatkowych odpadów (butelki),
 • czysta mikrobiologicznie,
 • zawsze świeża, tą z butelki można pić tylko przez 24 godziny po otwarciu.