Rozliczenia i płatności

Rozliczenia i płatności

Jak zapłacić fakturę?

Faktury VAT za świadczone usługi wystawiane są zgodnie z zawartą umową lub złożonym zleceniem. Faktura doręczana jest Odbiorcy usług przez pracownika Spółki lub wysyłana pocztą. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze. Zapłaty można dokonać:

  • gotówką w kasie ZWiK Sp. z o.o. – przy ul. Parkowej 3 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00, za wpłaty dokonywane w kasie nie pobierane są dodatkowe opłaty;
  • przelewem na rachunek bankowy ZWiK Sp. z o.o. – 97 1160 2202 0000 0000 6089 7695 (Bank Millennium S.A.).

UWAGA!!! Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, proszony jest zgłosić ten fakt niezwłocznie pod nr tel. 52 33 24 596 wew. 34 lub pocztą elektroniczną – rozliczenia@zwik.com.pl