Wyniki badań

I KWARTAŁ 2024

IV KWARTAŁ 2023

III KWARTAŁ 2023

II KWARTAŁ 2023

I KWARTAŁ 2023

IV KWARTAŁ 2022

III KWARTAŁ 2022

II KWARTAŁ 2022

I KWARTAŁ 2022

IV KWARTAŁ 2021

III KWARTAŁ 2021

II KWARTAŁ 2021

I KWARTAŁ 2021

IV KWARTAŁ 2020

III KWARTAŁ 2020

II KWARTAŁ 2020

I KWARTAŁ 2020

IV KWARTAŁ 2019

III KWARTAŁ 2019

II KWARTAŁ 2019

I KWARTAŁ 2019

IV KWARTAŁ 2018

III KWARTAŁ 2018

II KWARTAŁ 2018

I KWARTAŁ 2018