Awarie

Awarie

KIEDY I JAK ZGŁOSIĆ AWARIĘ

W przypadku, gdy stwierdzili Państwo, że:

  • wskazania wodomierza głównego budzą wątpliwości związane z jego pracą i sprawnością,
  • została zerwana plomba na wodomierzu lub plomby na instalacji,
  • powstał wyciek przy wodomierzu głównym,
  • słabe ciśnienie w sieci,
  • brak wody,

prosimy o natychmiastowe zgłoszenie powyższego do ZWiK Sp. z o.o.

Dział Techniczny (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00) 52 33 24 596 wew. 35

Dyspozytor ZWiK Sp. z o.o. (całą dobę) 52 33 24 596 lub 604 156 539

UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA

Dział rozliczeńWodomierze główne stanowią własności ZWiK Sp. z o.o., podlegają okresowej legalizacji i są pod kontrolą Obwodowego Urzędu Miar. Dlatego zabrania się:

  • naruszania plomby na wodomierzu głównym,
  • naruszania plomb na instalacji,
  • dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek i przenoszenia wodomierzy.

Niestosowanie się do powyższych zakazów podlega przepisom karnym, zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.