Dane spółki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu

Budynki przy ul. Parkowej 3 w Świeciu – siedziba główna ZWiK Sp. z o.o.

 

DANE SPÓŁKI:

NIP 5590004992

REGON 090522228

KRS 0000102352

Forma własności – własność komunalna – 100% udziałów Gmina Świecie

Od 1 stycznia 1992 roku działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania Spółki – nieograniczony

Prezes Zarządu – Andrzej Kozłowski

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świecie – Uchwała Nr 1540/02 Zarządu Miejskiego w Świeciu z dnia 15 lipca 2002 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zarządza obecnie:

  • ujęciami wody: w Morsku, w Świeciu (przy ul. Parkowej, ul. Słowackiego, ul. Sienkiewicza), w Górnym Grucznie i w Terespolu Pomorskim,
  • przepompowniami strefowymi przy ul. Bednarza, ul. Żwirki i Wigury, ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego i Al. Jana Pawła II,
  • 51 przepompowniami ścieków zlokalizowanymi na terenie gminy Świecie,
  • Mechaniczną Oczyszczalnią Ścieków Komunalnych – odbierającą ścieki dopływające z terenu miasta i gminy Świecie, z gminy Bukowiec oraz dowożone pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni.

Pozostałe obiekty zarządzane przez ZWiK Sp. z o.o.

Tak o nas piszą...

  1. Artykuł na stronie świecie 24 pt. „Nie wrzucaj wszystkiego do kanalizacji” 

3. Publikacja z okazji Dnia Wody 22.03.2016 r. Gazeta Pomorska