Biuro Obsługi Zarządu

posted Mar 26 2016

BIURO OBSŁUGI ZARZĄDU mieszczące się w POKOJU NR 5 zajmuje się następującymi sprawami:

  • przyjmowaniem korespondencji dostarczanej osobiście, faksem, listem,
  • przyjmowaniem reklamacji,
  • wystawianie faktur za usługi,
  • udzielaniem wyjaśnień dotyczących wystawionych faktur dotyczących usług,
  • prowadzenie zamówień publicznych.

ZWiK