Nowy Regulamin

posted Wrz 29 2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu informuje, że z dniem 09.10.2021 r. zacznie obowiązywać nowy „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie” wprowadzony uchwałą nr 272/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 16 września 2021 r.

Regulamin uchwała 272 21

ZWiK