Zmiana stawek za przyjmowanie nieczystości ciekłych

posted Sty 20 2020

Szanowni Państwo!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu informuje, że z dniem 01.02.2020 r. zmianie ulegają stawki za przyjmowanie nieczystości ciekłych w punktach zlewnych.

Cennik za odbiór nieczystości ciekłych w punktach zlewnych (ścieki dowożone do stacji zlewnych) obowiązujący od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

Lp. Rodzaj Jednostka Cena

netto

(zł)

Vat Cena brutto

(zł)

1 Nieczystości ciekłe bytowe m3 6,42 8% 6,93
2 Nieczystości ciekłe przemysłowe m3 9,48 8% 10,24
3 Nieczystości ciekłe z przenośnych kabin sanitarnych m3 52,93 8% 57,16
4 Osady/szlamy z przydomowych oczyszczalni ścieków m3 38,74 8% 41,84

* wyłącznie na podstawie zawartej umowy
** dotyczy wyłącznie przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Świecie i Gminy Bukowiec

 

ZWiK