Zmiana cen od 18 maja 2023

posted Maj 10 2023

UWAGA! OD 18.05.2023 R. ZMIANA CEN I STAWEK OPŁAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu informuje, że od dnia 18 maja 2023 roku nastąpi zmiana cen i stawek opłat zgodnie z zatwierdzoną na okres 3 lat taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfa zatwierdzona została Decyzją GD.RZT.70.88.76.2022/D.MW z dnia 28.04.2023 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zmianie ulegną ceny wody, ścieków, opłat abonamentowych oraz stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Czas obowiązywania dotychczasowej taryfy, zatwierdzonej Decyzją znak GD.RZT.70.214.76.2021/D.JM z dnia 17.06.2021 r., skrócono do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

Zapraszamy do zapoznania się z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (nr GD.RZT.70.88.76.2022/D.MW z dnia 28.04.2023) oraz Załącznikiem do Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (nr GD.RZT.70.88.76.2022/D.MW z dnia 28.04.2023).

Szczegółowe informacje w zakładce Cennik oraz https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-70-88-76-2022-d-mw.html

 

ZWiK

Leave a Comment


You must be logged in to post a comment.