Wniosek o świadczenie z ZFŚS

posted Lis 23 2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu zawiadamia emerytów i rencistów o możliwości otrzymania świadczenia świątecznego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W tym celu prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do Zakładu załączonego wniosku do dnia 7.12.2022 r.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE

ZWiK