UWAGA! ZADYMIANIE KANALIZACJI

posted Sie 26 2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu informuje mieszkańców, że od dnia 26.08.2022 r., rozpoczyna akcję „zadymiania” sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Świecie.

Akcja ta ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, ujawnienie nielegalnych przyłączy oraz podłączeń wód opadowych i drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu – zimna para. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

ZWiK