Uwaga! Dezynfekcja wody

posted Kwi 09 2024

Data wpisu: 09.04.2024 r.

UWAGA!!!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Świecie ul. Paderewskiego
w celu zapewnienia bezpieczeństwa bakteriologicznego (mikrobiologicznego),
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
przystępuje do profilaktycznej dezynfekcji wody na Hydroforni Marianki w Świeciu ul. Żwirki i Wigury.

 Od 09.04.2024 r. do 16.04.2024 r. do sieci wodociągowej

dozowany będzie, w niewielkich dawkach, podchloryn sodu.

Stężenia stosowane do dezynfekcji są ściśle określone w przepisach

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia (polskich, unijnych),

przez co nie stanowią zagrożenia dla zdrowia,

mogą jednak wpłynąć na walory smakowe i zapachowe wody.


UWAGA!!!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Sartowice
w celu zapewnienia bezpieczeństwa bakteriologicznego (mikrobiologicznego),
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
przystępuje do profilaktycznej dezynfekcji wody na pompowni strefowej Bednarza w Świeciu.

 Od 09.04.2024 r. do 12.04.2024 r. do sieci wodociągowej

dozowany będzie, w niewielkich dawkach, podchloryn sodu.

Stężenia stosowane do dezynfekcji są ściśle określone w przepisach

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia (polskich, unijnych),

przez co nie stanowią zagrożenia dla zdrowia,

mogą jednak wpłynąć na walory smakowe i zapachowe wody.

 

ZWiK