Ograniczenia w wykorzystaniu wody z sieci wodociągowej

posted Lip 29 2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu informuje, że w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, Zarządzeniem nr 216/2019 Burmistrza Świecia z dnia 29 lipca 2019 r. wprowadzono ograniczenie korzystania z wody pitnej z sieci wodociągowej do podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów.

ZAKAZ OBOWIĄZUJE OD 29 LIPCA 2019 R. DO 31 SIERPNIA 2019 R.
W GODZINACH OD 7:00 DO 22:00.

Apelujemy do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody i zastosowanie się do powyższego zakazu. Przypominamy, że woda pobierana jest z ujęć podziemnych, których wydajność jest limitowana. Ograniczenie zużycia powinno zapewnić wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej dostęp do wody bez przerw w jej dostawie.

Zarządzenie nr 216 2019

ZWiK