Nasz praca w dobie epidemii

posted Kwi 21 2020

Szanowni Klienci,

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo Nas wszystkich, zwracamy się z apelem, aby unikać bezpośrednich kontaktów z naszymi pracownikami. Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy i jednocześnie zachować ciągłość świadczonych przez Nas usług wprowadzono w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu szereg ograniczeń (m.in. ograniczono dostęp do biur zakładu, ograniczono liczbę pracowników administracyjnych i terenowych, kontakty ograniczono do e-maili i telefonów).

W obliczu epidemii praca w przedsiębiorstwie branży komunalnej, które dostarcza wodę do miasta i gminy Świecie oraz odprowadza od mieszkańców ścieki jest niezwykle ważna.

Aby móc świadczyć usługi dla Mieszkanek i Mieszkańców gminy Świecie wszyscy musimy stosować się do obowiązujących ograniczeń!!!

Prosimy Was o rozwagę i stosowanie się do obowiązujących zasad:

 • nie podchodzić do naszych pracowników na odległość mniejszą niż 2 m Pracownicy pojawiają się w Państwa okolicy, by bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki, tj. prace remontowe, usuwanie awarii, wykonanie usług, wiedzą co i jak robić! Proszę nie podchodzić do nich i nie zaczynać rozmowy!

 • pracownicy będą kontaktować się z Państwem telefonicznie i ustalać bezpieczny sposób wykonania swojej pracy (proszę o udostępnienie pomieszczeń, czy terenu w celu wykonania niezbędnych prac, a wszelkie uwagi, po wykonaniu czynności – kierować drogą telefoniczną),

 • w związku z obecną sytuacją realizujemy tylko i wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków. Nie będziemy w okresie pandemii:

  • przenosić wodomierzy (nawet jeżeli Klient otrzymał warunki techniczne na takie przeniesienie),

  • wymieniać zaworów,

  • wysyłać pracowników w celu odczytania (spisania) stanu wodomierzy (faktury będą wystawiane w oparciu o odczyty szacunkowe),

  • montować, czy wymieniać uszkodzonych wodomierzy ogrodowych (utrzymywanie ogrodu, nie jest teraz priorytetem i jeżeli Odbiorca usług stwierdzi po zimie nieprawidłowości w kwestii wskazań wodomierza ogrodowego, czy też drobny wyciek na wodomierzu – należy wodę zamknąć i nie wzywać naszych służb),

  • czyścić kanalizacji na terenie prywatnych nieruchomości, czy zakładów. Realizujemy tylko usługi wywozu nieczystości ciekłych (szamb) oraz awaryjne udrażnianie kanalizacji! Od 27.04.2020 r. będziemy również przyjmować zlecenia na czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków,

 • prosimy wszelkie osoby (prywatni właściciele, firmy), które muszą prowadzić prace remontowe na swoim terenie w obrębie infrastruktury technicznej (przyłącza i sieci wodociągowe, czy kanalizacyjne), aby zachowały dużą (dużo większą) ostrożność wykonując te czynności, ponieważ mogą swoim działaniem pozbawić dostaw wody i odbioru ścieków nie tylko siebie, ale i innych Odbiorców, jednocześnie narażając zdrowie i życie osób, które tych mediów potrzebują jak i tych, które muszą podjąć czynności, by te dostawy / odbiór przywrócić,

 • tak jak dotychczas na wszystkie działania, na które wymagane są wnioski, uzgodnienia, czy dokumentacje, tj. umowy (zawarcie, rozwiązanie, zmiana danych), podłączenia do sieci, wydanie warunków technicznych – należy stosowane druki pobrać ze strony internetowej (https://zwik.com.pl/do-pobrania/), wypełnić i przesłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki podawczej zlokalizowanej w wejściu do biurowca w Świeciu, przy ul. Parkowej 3, lub zeskanowaną dokumentację przesłać e-mailem (nie wykonujemy tych działań bez dokumentów, czy od ręki na telefon).

Pozostajemy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem poczty (tradycyjnej i e-mail) oraz telefonów.

KONTAKT W SPRAWIE:

 • UMÓW (zawarcie, rozwiązanie, zmiana danych) – tel. 52 3324596 wew. 35, magdam@zwik.com.pl

 • WARUNKÓW TECHNICZNYCH, UZGODNIEŃ, DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ – tel. 52 3324596 wew. 46, lech@zwik.com.pl

 • PRZYŁĄCZEŃ DO SIECI – tel. 52 3324596 wew. 36, rafal@zwik.com.pltomek@zwik.com.pl

 • FAKTUR ZA WODĘ I ŚCIEKI, ODCZYTÓW WODOMIERZY – tel. 52 3324596 wew. 34 i 46, rozliczenia@zwik.com.pl

 • ZLECEŃ NA WYKONANIE USŁUGI (AWARYJNE UDRAŻNIANIE, WYWÓZ SZAMBA) tel. 52 3324596 wew. 40 i 41, zwik@zwik.com.pl

 • FAKTUR ZA USŁUGI, INFORMACJE O NALEŻNOŚCIACH – tel. 52 3324596 wew. 33 i 43, biuro@zwik.com.pl, ksiegowosc@zwik.com.pl

 • AWARII – tel. 52 3324596 wew. 35 i 36 (w godz. 7:00-15:00), tel. 52 3324596 wew. 40 i 41 (całą dobę).

Dziękujemy za wyrozumiałość!

ZWiK