Nasz praca w dobie epidemii

posted Paź 14 2020

Szanowni Klienci,

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo Nas wszystkich, zwracamy się z apelem, aby unikać bezpośrednich kontaktów z naszymi pracownikami. Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy i jednocześnie zachować ciągłość świadczonych przez Nas usług wprowadzono w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu szereg ograniczeń (m.in. ograniczono dostęp do biur zakładu, ograniczono liczbę pracowników administracyjnych i terenowych, kontakty ograniczono do e-maili i telefonów).

W obliczu epidemii praca w przedsiębiorstwie branży komunalnej, które dostarcza wodę do miasta i gminy Świecie oraz odprowadza od mieszkańców ścieki jest niezwykle ważna.

Aby móc świadczyć usługi dla Mieszkanek i Mieszkańców gminy Świecie wszyscy musimy stosować się do obowiązujących ograniczeń!!!

Prosimy Was o rozwagę i stosowanie się do obowiązujących zasad:

 • nie podchodzić do naszych pracowników na odległość mniejszą niż 2 m Pracownicy pojawiają się w Państwa okolicy, by bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki, tj. prace remontowe, usuwanie awarii, wykonanie usług, wiedzą co i jak robić! Proszę nie podchodzić do nich i nie zaczynać rozmowy!

 • pracownicy będą kontaktować się z Państwem telefonicznie i ustalać bezpieczny sposób wykonania swojej pracy (proszę o udostępnienie pomieszczeń, czy terenu w celu wykonania niezbędnych prac, a wszelkie uwagi, po wykonaniu czynności – kierować drogą telefoniczną),

 • w związku z obecną sytuacją realizujemy tylko i wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków. Nie będziemy w okresie pandemii:

  • przenosić wodomierzy (nawet jeżeli Klient otrzymał warunki techniczne na takie przeniesienie),

  • wymieniać zaworów,

  • wysyłać pracowników w celu odczytania (spisania) stanu wodomierzy (faktury będą wystawiane w oparciu o odczyty szacunkowe),

  • montować, czy wymieniać uszkodzonych wodomierzy ogrodowych (utrzymywanie ogrodu, nie jest teraz priorytetem i jeżeli Odbiorca usług stwierdzi po zimie nieprawidłowości w kwestii wskazań wodomierza ogrodowego, czy też drobny wyciek na wodomierzu – należy wodę zamknąć i nie wzywać naszych służb),

  • czyścić kanalizacji na terenie prywatnych nieruchomości, czy zakładów. Realizujemy tylko usługi wywozu nieczystości ciekłych (szamb) oraz awaryjne udrażnianie kanalizacji!

 • prosimy wszelkie osoby (prywatni właściciele, firmy), które muszą prowadzić prace remontowe na swoim terenie w obrębie infrastruktury technicznej (przyłącza i sieci wodociągowe, czy kanalizacyjne), aby zachowały dużą (dużo większą) ostrożność wykonując te czynności, ponieważ mogą swoim działaniem pozbawić dostaw wody i odbioru ścieków nie tylko siebie, ale i innych Odbiorców, jednocześnie narażając zdrowie i życie osób, które tych mediów potrzebują jak i tych, które muszą podjąć czynności, by te dostawy / odbiór przywrócić,

 • tak jak dotychczas na wszystkie działania, na które wymagane są wnioski, uzgodnienia, czy dokumentacje, tj. umowy (zawarcie, rozwiązanie, zmiana danych), podłączenia do sieci, wydanie warunków technicznych – należy stosowane druki pobrać ze strony internetowej (https://zwik.com.pl/do-pobrania/), wypełnić i przesłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki podawczej zlokalizowanej w wejściu do biurowca w Świeciu, przy ul. Parkowej 3, lub zeskanowaną dokumentację przesłać e-mailem (nie wykonujemy tych działań bez dokumentów, czy od ręki na telefon).

Pozostajemy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem poczty (tradycyjnej i e-mail) oraz telefonów.

KONTAKT W SPRAWIE:

 • UMÓW (zawarcie, rozwiązanie, zmiana danych) – tel. 52 3324596 wew. 35, magdam@zwik.com.pl

 • WARUNKÓW TECHNICZNYCH, UZGODNIEŃ, DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ – tel. 52 3324596 wew. 46, lech@zwik.com.pl

 • PRZYŁĄCZEŃ DO SIECI – tel. 52 3324596 wew. 36, rafal@zwik.com.pltomek@zwik.com.pl

 • FAKTUR ZA WODĘ I ŚCIEKI, ODCZYTÓW WODOMIERZY – tel. 52 3324596 wew. 34 i 46, rozliczenia@zwik.com.pl

 • ZLECEŃ NA WYKONANIE USŁUGI (AWARYJNE UDRAŻNIANIE, WYWÓZ SZAMBA) tel. 52 3324596 wew. 40 i 41, zwik@zwik.com.pl

 • FAKTUR ZA USŁUGI, INFORMACJE O NALEŻNOŚCIACH – tel. 52 3324596 wew. 33 i 43, biuro@zwik.com.pl, ksiegowosc@zwik.com.pl

 • AWARII – tel. 52 3324596 wew. 35 i 36 (w godz. 7:00-15:00), tel. 52 3324596 wew. 40 i 41 (całą dobę).

Dziękujemy za wyrozumiałość!

ZWiK