Komunikat w sprawie jakości wody

posted Lut 08 2019

Ocena jakości wody z dnia 08.02.2019 r.

Komunikat PSSE w Świeciu z dnia 08.02.2019 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu w związku z otrzymaną informacją o przekroczeniu w punkcie poboru wody w Przedszkolu przy ul. Kościuszki w Świeciu dnia 29.01.2019 r. wskaźnika mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C >300 – przystąpił niezwłocznie (01.02.2019 r.) do płukania przyłącza wodociągowego do punktu poboru. Kolejnego dnia roboczego – poniedziałek 04.02.2019 r. zostanie pobrana próba wody do badania.

Komunikat PSSE w Świeciu z dnia 01.02.2019 r.

ZWiK