Sprzedaż samochodu specjalistycznego MAN

posted Cze 13 2020

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.
Parkowa 3, 86-100 Świecie

 

OGŁOSZENIE
o sprzedaży samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji  

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest używany samochód specjalistyczny.

Wyposażenie pojazdu:

Podwozie MAN 12.163 LC

Rok produkcji – 2000

DMC – 12 T

Pojemność silnika – 4580 cm3

Przebieg – 450.710 km

Moc – 114 kW, rodzaj paliwa – ON

Wyposażenie urządzenia:

Napęd urządzenia silnikiem niezależnym Hatz, rodzaj paliwa – ON

Liczba motogodzin – 12.088 Mh

Zbiornik 5.000 l (woda 2.000 l, osad 3.000 l)

Tylna dennica otwierana / zamykana hydraulicznie

Pompa ciśnieniowa Speck 150 bar, 100 l/min

Pompa ssąca MEC 6.500 – 420 m3/h

Wąż ciśnieniowy DN 16-80m na bębnie sterowanym hydraulicznie

Wąż ciśnieniowy DN 13-50m na bębnie sterowanym ręcznie

Ramię ssące

Cena wywoławcza – 60.000,00 zł/netto (oferty zawierające cenę niższą niż wywoławcza zostaną odrzucone).

 1. Warunki składania oferty
 2. Złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 30.06.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu przy ul. Parkowej 3.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:

„Oferta kupna samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji. Nie otwierać do dnia 30.06.2020 r. do godz. 10:00”

Oferta powinna zawierać:

– imię, nazwisko lub nazwę kupującego, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby kupującego, telefon,

– datę sporządzenia oferty,

– oznaczenie przedmiotu zakupu poprzez nazwę samochodu,

– oferowaną cenę za samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji,

– podpis składającego ofertę.

 1. Kupujący, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest do podpisania umowy kupna-sprzedaży i uiszczenia zadeklarowanej w ofercie kwoty w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie.
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ul. Parkowej 3, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych u Administratora e-mail: iodo@zwik.com.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
  w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych ciążących na ZWiK, wykonania umowy, realizacji usługi oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez taki okres czasu, jaki jest niezbędny do realizacji celu w związku z którym zostały pozyskane. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w siedzibie zakładu i na stronie internetowej pod adresem: www.zwik.com.pl.
 3. Do oferty dołączyć OŚWIADCZENIE (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH) – Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, ul. Parkowa 3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.”

III. Pozostałe informacje.

 1. Szczegółowych informacji udziela p. Rafał Rybczyński tel. (52) 33 24 596 wew. 35.
 2. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego kupującego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może być niższa od złożonej wcześniej oferty.

 

ZWiK