Zmiana cen od 6 czerwca 2020

posted Maj 09 2020

UWAGA! OD 06.06.2020 R. ZMIANA CEN I STAWEK OPŁAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu przypomina, że od dnia 6 czerwca 2020 roku nastąpi zmiana cen i stawek opłat zgodnie z zatwierdzoną na okres 3 lat taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfa zatwierdzona została Decyzją GD.RET.070/76/D/2018.KR z dnia 18 maja 2018 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

Zmianie ulegną ceny wody i ścieków:

Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

1

– cena wody (zł/m3)

2,92

3,15

2

– cena ścieków gospodarstwa domowe (zł/m3)

4,35

4,70

3

– cena ścieków przemysłowych (zł/m3)

5,34

5,77

Opłaty abonamentowe pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-ret-070-76-d-2018-kr.html

ZWiK

Leave a Comment


You must be logged in to post a comment.