Wywóz nieczystości ciekłych

posted Lut 03 2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu informuje, że w związku z modernizacją parku maszynowego dalsze świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, będzie możliwe przez pojazdy asenizacyjne:

  • MAN KAISER (o pojemności beczki 6 m3, masie własnej 13325 kg i dmc 18000 kg)
  • KAISER MORO (o pojemności beczki 4 m3, masie własnej 13050 kg i dmc 18000 kg),
    pod warunkiem zapewnienia drożności ciągów komunikacyjnych (usunięcie z alejek i dróg ogrodowych drzew, krzewów lub innych roślin, wycięcie gałęzi drzew wystających z ogródków działkowych).

Obsługa pojazdu nie będzie informowała odrębnie każdego z użytkowników działek o takiej konieczności.
W przypadku, gdy wjazd, czy też dojazd do poszczególnych działek nie będzie możliwy – nie będziemy realizować zleceń na wywóz nieczystości ciekłych.

Cennik usług świadczonych przez pojazd KAISER MORO:

Lp.

Pozycja cennika Jednostka Cena netto (zł) Vat Cena brutto (zł)
7.10 Praca sprzętu do ciśnieniowego udrażniania (KAISER MORO)

godzina

220,00

23% 270,60
8.10 Opróżnianie i wywóz pojazdem asenizacyjnym (KAISER MORO) kurs 81,30 8%

87,80

ZWiK