Ważna wiadomość

posted Cze 04 2019


Data wpisu: 13.06.2019 r. godz. 14:30

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej dnia 13.06.2019 (czwartek) w godzinach od 23:50 do 1:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Świecie ul. Tucholska i Bydgoska

Prosimy o nabranie niezbędnego zapasu wody.

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie.

Prowadzone prace mogą wpłynąć na chwilowe pogorszenie jakości dostarczanej wody.

 

 

Data wpisu: 12.06.2019 r. godz. 14:30

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej dnia 14.06.2019 (piątek) w godzinach od 8:00 do 12:00

nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Gruczno ul. Gacy.

Prosimy o nabranie niezbędnego zapasu wody.

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie.

Prowadzone prace mogą wpłynąć na chwilowe pogorszenie jakości dostarczanej wody.

 

 

 

ZWiK